پرورش قارچ دکمه ای

در این بخش مطالبی پیرامون پرورش قارچ دکمه ای برای شما ارئه گردیده است

مقالات
تاریخ نویسنده

شکل کلی رشد قارچ بر روی کمپوست و خاک پوششی

در 14 روز اول میسیلیوم ها در اطراف بذر شروع به رشد کرده و از اطراف گندم به درون کمپوست منتقل می شوند. بعد از روز چهاردهم رنگ کمپوست از قهوه ای خیلی تیره به قهوه ای خیلی روشن تبدیل می شود. و میسیلیوم ها کاملا رشد کرده اند که اصطلاحا این شرایط را طلایی شدن کمپوست می نامند. در این مرحله روی سطح هر یک از کیسه های کمپوست را حداقل 3 سانتیمتر و حداکثر 5 سانتیمتر خاک می ریزیم. از این به بعد مرحله ریسه دوانی درون خاک آغازمی گردد، آبیاری نیز در این مرحله صورت می گیرد. 11 روز پس از خاک دهی، هوادهی می شود وبعد از 5 روز پینها ظاهر می شوند. پس از گذشت 7 تا 10 روز از مرحله ظهور پین، قارچ تقریبا آماده برداشت است.(فلش اول) به فاصله هر 7 روز فلش 2 و 3 گرفته می شود و پروسه پرورش قارچ به پایان می رسد. کل پروسه پرورش قارچ تقریبا 52 روز به طول می انجامد که به این مدت 7 روز تخلیه و نظافت قبل و بعد از پرورش نیز اضافه می شود.

ادامه مطلب